Företag

Tjänster
Samtalsstöd:
Var Dags Rum erbjuder ett samtalspaket till dina anställda så att de kan bidra till en frisk och stark arbetsplats. Samtalspaketet bygger går också bra att använda i grupp.

Handledning
Kan ges till personalgrupper eller individuellt till både personal eller ledare. Kan användas som ett sätt att höja kompetens, utveckla grupprocesser, eller lyfta ärenden. i

Utbildning
Utifrån önskemål. För närvarande ges skräddarsydd fortbildning i bemötande med hjälp av inlärningsteori, Motiverande samtal och yoga.

Yoga
Få ned medarbetarnas stressnivåerna och bidra till fokus med hjälp av yoga.

Alltid lösningar efter behov!
Kontakta Hanna på 073-744 90 69 eller hanna@vardagsrum.nu och boka tid för upplägg.

%d bloggare gillar detta: