Samtal

Behöver du någon att prata med, någon som ser hela dig?
Jag som driver Var dags rum vet hur svårt det kan vara att få livet att gå ihop med barn, jobb, relation, föräldrar som blir sjuka, inre krav mm. Då livet händer kan det vara svårt att hitta en paus i vardagen, stanna upp, och fundera på ”vad vill jag”? Stress, oro, ångest och nedstämdhet kan vara symtom på att du behöver tid att reflektera. I samtal ges du möjlighet att fundera kring vem du är och hur du vill leva ditt liv. Du får verktyg för att utvecklas. 

Kognitiv beteendeterapi
För dig som behöver hjälp att komma ur dåligt mående. Kanske har du hamnat i kris, lider av ångest, depression, smärta, utmattning eller har sömnsvårigheter. Då kan du bli hjälpt av Kognitiv beteendeterapi (KBT). 

KBT är ett samlingsnamn för terapier där du tränas på att använda nya beteenden och tankemönster för att skapa bättre välmående. På Var Dags Rum används bl.a. en metod som heter Acceptance and commitment therapy (ACT) . Det är en evidensbaserad behandling som är effektiv vid bland annat stress, smärta, ångest och depression. ACT har vuxit fram ur tredje vågens KBT och influeras av österländsk filosofi med begrepp som medveten närvaro, öppenhet, och acceptans.

KBT kan ges till individer, par och grupper, och för olika problem såsom ångest, depression, problem i relationer mm. 

Föräldrastöd
För dig/er som önskar stöd i föräldrarollen, exempelvis bli bättre på att sätta gränser, skapa samarbete i familjen, hjälpa barn/tonåring som hamnat i dåligt mående.

Coachning
För dig som i det stora hela tycker att livet fungerar, men vill ha en skjuts i rätt riktning. Det kan handla om att förändra nuvarande livsstil och skapa nya mål. På så vis kan du klargöra vilka steg du behöver ta för att komma närmre det du önskar.  

Yoga och samtal
Ofta vävs övningar från yogan in i samtalen såsom andning, medveten närvaro och avslappning. Metoder som är hjälpsamma vid bl.a. ångest, stress och depression. 

Hur går arbetet till? 
Oavsett vilken form av stöd du behöver påbörjas vår kontakt med att utforska dina tankar, känslor och beteenden. Vi tittar på mönster som bidragit till den du är idag. Vi ser på vad som skapar bekymmer i ditt liv och hur du skulle önska att det var istället. Tillsammans formulerar vi ett mål och du får ett upplägg för kommande samtal. 

I samtalen kommer du att lära dig mer om dina symtom, som kroppsliga reaktioner vid exempelvis stress eller ångest. Vid varje träff formulerar vi en agenda, och du får en uppgift att arbeta med mellan gångerna. I KBT jobbar vi med att vara här och nu. Vid behov blickar vi bakåt och bearbetar tidiga minnen och/eller svåra händelser. 

Så här kan ett samtal se ut:

  •       Hur har veckan varit?
  •       Genomgång av hemuppgift
  •       Dagens tema – ex. självmedkänsla
  •       Ny hemuppgift

Varje människa har olika önskemål och samtalen anpassas alltid efter dina behov. 

Boka tid

Om du inte hittar någon tid som passar kontakta Hanna 073-744 90 69 eller hanna@vardagsrum.nu

Varmt välkommen!

%d bloggare gillar detta: