Samtal

Behöver du någon att prata med, någon som ser hela dig?
Hanna som driver Var dags rum vet hur svårt det kan vara att få livet att gå ihop med barn, jobb, relation, föräldrar som blir sjuka, inre krav mm. Då livet händer kan det vara svårt att hitta en paus i vardagen, stanna upp, och fundera på ”vad vill jag”? I samtal ges du möjlighet att reflektera kring vem du är och hur du vill leva ditt liv. Hanna vet hur det är att sitta på andra sidan och tar med erfarenheten i varje samtal.

Hanna använder sig bl.a. av Acceptance and commitment therapy (ACT), en evidensbaserad behandling som är effektiv vid bland annat stress, smärta, ångest och depression. ACT har vuxit fram ur tredje vågens Kognitiv beteendeterapi (KBT) och influeras av österländsk filosofi med begrepp som medveten närvaro, öppenhet, och acceptans.

Då ACT influeras av österländsk filosofi går metoden fint ihop med yoga och meditation. Unikt för Var Dags Rum är att Hanna integrerar olika övningar från yogan i sina samtal.

Hur går arbetet till? 
Samtalen påbörjas med att vi utforskar dina tankar, känslor och beteenden. Vi ser på vad som skapar bekymmer i ditt liv och hur du skulle önska att det var istället. Med hjälp av ACT väljer vi ett livsområde att arbeta med och går från mål till delmål och slutligen nya önskvärda beteenden. Därefter påbörjas arbetet med att förändra handlingsmönster.

I samtalen kommer du att lära dig mer om dina symtom, som kroppsliga reaktioner vid exempelvis stress eller ångest. Vid varje träff formulerar vi en agenda, och du får en uppgift att arbeta med till nästa gång. Vi jobbar med här och nu.

Så här kan ett samtal se ut:

  •       Hur har veckan varit?
  •       Genomgång av hemuppgift
  •       Dagens tema – ex. självmedkänsla
  •       Ny hemuppgift

Varje människa har olika önskemål och samtalen anpassas alltid efter dina behov. 

Boka tid

Om du inte hittar någon tid som passar kontakta Hanna 073-744 90 69 eller hanna@vardagsrum.nu

%d bloggare gillar detta: